Pes Ekinovarus

Pes Ekinovarus Deformitesinde Patoanatomi

Pes Ekinovarus Deformitesinde Patoanatomi

Pes Ekinovarus Deformitesinde Patoanatomi

Pes Ekinovarus Deformitesinde Patoanatomi: Navikular kemiği normalde talusun ön tarafı ile eklem yaparken pes ekinovarusta navikuler kemiğinin normal yerine göre talusun iç ve alt tarafına doğru yer değiştirmiştir. İleri olgularda navikuler medial malleolle eklem yapar. Ayağın iç kısmında tibialis posterior tendon kılıfı ve kalkaneonavikuler bağda kısalma ve kalınlaşma mevcuttur. Yine posterolateralde kalkaneofibular ligamentte de kısalık ve kalınlaşma mevcuttur.

Pes ekinovarus ta ayak iç kısmında ve ayak bileği posteriorunda derin cilt kıvrımları görülmektedir. Yukarıda solda normal talus kemiği sağda ise pes ekinovarusta görülen talus kemiğinin yukarıdan görüntüsü resmedilmiştir. Talus ön tarafında pes ekinovarusta içe doğru dönüklüğü görebilirsiniz.

Çarpık ayak deformitesinde patoanatomiyi iyi anlamak tedaviyi planlayabilmek için şarttır. Ponseti alçılama uygulamalarında ayağın posizyonlarını doğru uygulayarak aşamalı olarak eklemlerin istenilen posizyona gelmeleri ancak patoanatomi bilgisi ile olabilmektedir.

Soru & Cevap