Pes Ekinovarus

Pes Ekinovarus Deformitesinde Radyoloji

Pes Ekinovarus Deformitesinde Radyoloji

Pes ekinovarus deformitesinde radyoloji değerlendirmede bir çok açısal değer kullanılmış olmakla beraber genelde tanı ve takip klinik olarak yapılmaktadır.

Ponseti alçılama yöntemi ile tedavide genel yaklaşım klinik değerlendirme olmakla beraber topukta yumuşamanın sürdüğü durumlarda yada nüks durumlarında radyolojik değerlendirmeyi mutlaka yapıyorum.

Pes ekinovarus deformitesinde radyoloji

Ponseti alçılamasında topuğun aşağı inip inmediğinden emin olmak açısından da yan ayak grafisini gerektiğinde istiyorum. Yan Ayak – Ayak Bileği radyografisi, Aşilotomi gerekip gerekmediğine yardımcı olabilmektedir.

Normal ayakta talus kemiği ile kalkaneus kemiği arasındaki açı 20-40 derece iken çarpık ayak hastalığında iki kemik radyografilerde paralel görülmektedir.

Ayak radyografileri, ameliyat uygulanacak hastalarda, kemik ameliyatlarını planlama ve sonuçları değerlendirme açısından sıklıkla gerekli olmaktadır.

Radyolojik incelemede, literatürde ultrasonografi ve MR görüntülemesi kullanımı ile ilgili çalışmalar görülmektedir. Bu görüntüleme yöntemleri, pes ekinovarus için kompleks olgularda ve akademik çalışmalarda katkı sağlayabilmektedir.