Pes Ekinovarus

Pes Ekinovarusta Epidemiyoloji

Pes Ekinovarusta Epidemiyoloji

PEV hastalığında epidemiyolojik bilgiler

Epidemiyolojik açıdan insidans toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Genel olarak 1:1000 lik bir orandan bahsedilebilinir.  Erkeklerde kızlardan 2-4 kat daha fazla görülmektedir. Olguların %40-50 si iki taraflıdır.

Pes Ekinovarus ta ailevi geçiş var mı?

Wynne – Davies tarafından yapılan çalışmalarda aile hikayesi olanlarda riskin arttığı gösterilmiştir. Çalışmalar bir çeşit kalıtsal geçişi desteklemektedir. Honein ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada annenin sigara içmesinin riski arttırdığını belirtmişlerdir.

 

Soru & Cevap